il-gimgha mqaddsa

IT-TRIQ LEJN IS-SANTWARJU TA' L-ADDOLORATA GEWWA SPIAZZI, VERONA