il-gimgha mqaddsa

IL-GIMGHA MQADDSA GEWWA SQALLIJA

BEJN DEVOZZJONI U TRADIZZJONI

Tradizzjonijiet u Devozzjonijiet tal-Gimgha Mqaddsa gewwa Barrafranca (Enna) fi Sqallija.

Tradizzjonijiet u Devozzjonijiet tal-Gimgha Mqaddsa gewwa Alcamo (Trapani) fi Sqallija.
FILMAT FIL-QOSOR TAL-PURCISSJONI TAL-GIMGHA L-KBIRA FILGHAXIJA GEWWA ALCAMO

FILMAT QASIR HAFNA DWAR IC-CEREMONJA FIL-KNISJA FEJN FIHA KRISTU JITLA' TRIONFALMENT MINN WARA L-ATAR MAGGUR.

Tradizzjonijiet u Devozzjonijiet tal-Gimgha Mqaddsa gewwa Aragona (Agrigento) fi Sqallija

FILMAT FIL-QOSOR TAL-PURCISSJONI TAL-GIMGHA L-KBIRA GEWWA ARAGONA

FILMAT FIL-QOSOR TAL-PURCISSJONI TA' HADD IL-GHID