il-gimgha mqaddsa

AQRA X'QALU L-ESPERTI FUQ IL-QABAR TA' KRISTU, X'SABU U KIF SAR IR-RESTAWR.