il-gimgha mqaddsa

MILL-KOLLEZZJONI TIEGHI ..... XI WHUD MILL-ISTATWI TA' MARIJA ADDOLORATA LI JIPPARTECIPAW FIC-CELEBRAZZJONIJIET TAL-GIMGHA MQADDSA GEWWA SPANJA