il-gimgha mqaddsa

MILL-KOLLEZZJONI TIEGHI ..... XI WHUD MILL- ISTATWI TA' L-ORT LI JIPPARTECIPAW FIC-CELEBRAZZJONIJIET TAL-GIMGHA MQADDSA GEWWA SPANJA