il-gimgha mqaddsa

Your content goes here...

MILL-KOLLEZZJONI TIEGHI ..... XI WHUD MILL-ISTATWI TA' GESU' REDENTUR LI JIPPARTECIPAW FIC-CELEBRAZZJONIJIET TAL-GIMGHA MQADDSA GEWWA SPANJA