il-gimgha mqaddsa

L-ISTATWI TA' GESU' MARBUT MAL-KOLONNA FI SPANJA