il-gimgha mqaddsa

MEDITAZZJONI QASIRA GHAL DAN IZ-ZMIEN

 IS-SALIB U L-QABAR VOJT