il-gimgha mqaddsa

WISQ JIEHU UNUR U GLORJA ALLA L-IMBIEREK META NGHAQQDU T-TALB TAGHNA MAT-TBATIJIET TA' KRISTU.


 PERMEZZ TAT-TBATIJIET TIEGHU AHNA NISSAFFEW MINN DNUBIETNA, U NAQILGHU BOSTA U BOSTA GRAZZI. HUMA RAHAN GHAS-SALVAZZJONI GHALINA. 


FIL-PAGNI LI GEJJIN WIEHED JISTA' JSIB XI TALB LI JIEN GBART WAQT IL-QARI TIEGHI FUQ IL-PASSJONI TA' KRISTU.