il-gimgha mqaddsa

VIA SAGRI OHRA.


Normalment insibu l-Via Sagra go xi knisja jew kappella, daqqa taht forma ta’ kwadri ta' pittura u ohra xi basso riljiev skolpit fl-irham. 

Izda niltaqghu wkoll ma’ Via Sagra li tkun ipprezentata bhala statwi ta’ daqs ta’ persuna jew xi forma ohra mwaqqfa fil-miftuh gewwa l-inhawi privati ta’ xi knisja jew santwarju. 

Ezempji ta’ dawn huma l-Via Sagra ta’ Lourdes, Via Sagra gewwa s-Santwarju ta’ Sant’ Anna fid-djocesi ta’ Penang u ohrajn.

 

via sagra gewwa penang fil-malasja

via sagra gewwa st john, indiana

 

via sagra gewwa ruduolph, winconsin

via sagra gewwa lourdes, franza