il-gimgha mqaddsa

WICC KRISTU

SENSIELA TA' RITRATTI TA' WICC KRISTU MEHUDA MILL-VARI TAL-GIMGHA MQADDSA FI SPANJA